Cercetare

Revizuind tendințele care urmează anului 2007 se poate observa cu ușurință că echipa a căutat în mod constant noi căi de cercetare, adăugate direcțiilor sale deja existente, atât în ​​cercetarea fundamentală, cât și în cea aplicativă. 

    Activitățile de cercetare ale departamentului sunt orientate către: 

  • studiul interacțiunii specifice dintre radiațiile optice și materie
  • modelarea sistemelor dinamice neliniare și analizarea soluțiilor rezultate cu evidențierea comportamentului haotic
  • construirea și dezvoltarea dispozitivelor cu laser și fibră optică pentru aplicații în industrie, medicină, inginerie civilă, mediu, apărare și spațiu
  • dezvoltarea de noi structuri pentru componente optoelectronice pe bază de materiale calcogenice
  • dezvoltarea metodelor menite să testeze și să controleze calitatea vieții
  • dezvoltarea de instrumente analitice și metode concepute pentru a testa și controla factori de mediu
  • elaborarea metodelor bazate pe tehnici optoelectronice pentru medicină și inginerie civilă

O mare parte din activitatea de cercetare desfășurată în cadrul echipei noastre a fost dedicată dezvoltării de parteneriate cu diferite institute naționale de cercetare și universități, precum și cu IMM-uri, ceea ce indică abilitățile bune de comunicare, științifice și manageriale ale echipei.

Infrastructura Departamentului :

Spectrofluorometer Jasco